Techniek met speelgoed uit vervlogen tijden

Over mij

Mijn naam is Lambert van der Veeken geboren in 1952 en opgegroeid in het agrarisch loonbedrijf van mijn ouders. Tijdens mijn kinderjaren was er voor mij één hobby en dat was Meccano. Toen ik later mee in het bedrijf ging werken is de Meccano hobby opgewaardeerd in een passie voor mechanische techniek

In 1979 heb ik samen met mijn vrouw het bedrijf overgenomen en in 1980 zijn we getrouwd. Na de geboorte van ons eerste kind besloot ik om niet altijd maar met mijn werk bezig te zijn en hebben we in de woonkamer een vast plekje ingericht om te knutslen met  Meccano. Zo werd mijn werk ook mijn hobby..

Omdat ik in dat jaar ook te horen kreeg dat Meccano failliet was ondernam ik alles om datgene wat er nog in de schappen lag in handen te krijgen. Dat was een dusdanige hoeveelheid dat ik voor mezelf besloot om vanaf dat moment zoveel mogelijk machines en werktuigen te gaan bouwen. Voornamelijk waren dat landbouwmachines en werktuigen waar ik met mijn werkzaamheden mee in aanraking kwam.

Eind jaren tachtig moesten we toch constateren dat er door allerlei ontwikkelingen in ons werkgebied geen bestaansrecht meer overbleef voor ons agrarisch loonbedrijf.  We hebben toen gekeken naar andere mogelijkheden en na een zware vergunningsprocedure konden we in 1996  ons bedrijf omschakelen naar een bedrijf voor cultuurtechnische werkzaamheden en daarnaast een bedrijf voor het verwerken van groen- en tuinafval tot natuurcompost. Naast het aanpassen van het echte machinepark was er ook weer volop ruimte voor het bouwen van miniaturen met Meccano. 

Nu na 36 jaren ondernemen, verzamelen, nadenken, bouwen, onderhoud en tentoonstellen staat de teller op ongeveer 90 machines / werktuigen en toebehoren voor een brede sector.  

Naast de passie voor mechanische techniek heb ik tijdens het uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden een passie ontwikkeld voor natuurlijke processen zoals composteren & bodemverbeteren.

Het mooie hiervan is dat ik met behulp van de Meccano machines de verschillende met name natuurlijke processen beter onder de aandacht kan brengen. 

Meccano Expo

Vliertwijksestraat 49
5244 NH Rosmalen (N-BR)

E-mail

lambert@vanderveekenrosmalen.nl

M  +31 (0) 6 22 52 02 44

Openingstijden :

uitsluitend na afspraak

 

Like  Meccano Meester